เทคนิคการตรวจสอบงานฐานราก เสาเข็ม ตอม่อ ฟุตติ้ง คานคอดิน แนะนำ อธิบายวิธีการทำงานฐานราก เพื่อสร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า

Last updated: 28 ก.ค. 2564  |  12152 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคการตรวจสอบงานฐานราก  เสาเข็ม ตอม่อ ฟุตติ้ง คานคอดิน แนะนำ อธิบายวิธีการทำงานฐานราก เพื่อสร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า

เทคนิคการตรวจสอบงานฐานราก เข็มตอกรับโครงสร้าง พื้นตรงกลางคอนกรีตบนดิน

แนะนำ อธิบายวิธีการ

เพื่อสร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า Happy Meebaan

 

โทร 0817052132      หลุยแฮปปี้มีบ้าน   ID Line :@happymeebaan

ลิงค์ไลน์ >>  https://lin.ee/hT7pyNU

 

หลัการออกแบบงานฐานราก

        การออกแบบงานฐานรากต้อง ออกแบบโครงสร้างโกดัง โครงสร้างโรงงาน

จบทั้งหมดแล้ว จึงจะเริ่มออกแบบฐานรากได้

         การออกแบบฐานรากแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่รับโครงสร้างอาคาร

ส่วนที่รับพื้น น้ำหนักตรงกลาง

การออกแบบฐานรากพื้นเพื่อรับโครงสร้างเสา เป็นตามตามงานวิศซกรรม

การออกแบบฐานรากพื้น เพื่อรับน้ำหนักสิ่งของตรงกลางอาค่ร ขึ้นกับการใช้งาน 

          หลังที่กำลังแนะนำฐานรากนี้ จะเป็นฐานรากเข็มตอก มีฟุตติ้ง ตอหม้อ และ

คานคอดินใช้ในการรับโครงสร้างโกดัง โครงสร้างโรงงาน  ส่วนพื้นตรงกลางออกแบบ

แบบประหยัด เป็นการเทคอนกรีตบนดิน หนา 15 ซม.

 

เริ่มต้น จากการออกแบบฐานรากโดยวิศวกร ดังนี้ 

( การออกแบบทำได้หลายรูปแบบขึ้นกับงานโครงสร้างโกดัง โรงงาน และขึ้นกับวิศกร

ที่ออกแบบ บริษัที่ออกแบบ )

 

 

เมื่อได้แบบ ก็เริ่มดำเนินการทำฐานรากได้

ขั้นตอนการทำฐานรากเพื่อสร้างโกดัง สร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า

1. ทำการวางผังอาคาร  

การวางผังอาคาร ที่มีขนาดใหญ่ อย่างงานโกดัง โรงงาน ต้องมีการวางผังที่ได้ฉาก  วิธีการทำ

ก็มีตั้งแต่การยิงกล้อง การใช้ไม้ฉากและเทคนิคอื่นๆ

แต่หลังจากวางผังแล้ว สิ่งสำคัญคือ การวัด ระยะทั้ง 4 ด้าน และการวังมุมทแยง ด้องเท่ากัน

ตามการคำนวณ  

การกำหนดระยะร่น จากขอบเขต ที่ดินก็เป็นส่วนสำคัญ เราต้องร่นระยะให้ตรงตามข้อกฏหมาย

อีกส่วนที่สำคัญคือ การหาระดับพื้นที่ต้องการ ต้องใช้ระดับน้ำ หรือ กล้องยิงตรวจสอบ  เราควรที่

จะทำระดับพื้นที่สูงกว่าพื้นอื่นๆ อย่างน้อย 10 ซม.

 

 

 

2. ทำการวางหมุด และตอกเข็ม  

หลังจากวางผังเรียบร้อย ก็ทำการตอกหมุด ตามตำแหน่งที่จะต้องตอกเข็ม และดำเนินการตอกเข็มตามแบบ

หลักการตรวจสอบเข็ม มีเรื่องของ ขนาดเข็มที่กำหนดจากแบบ  และ ระยะ blow count 

จากนั้นก็ทำการตัดหัวเข็ม

เทลีนหัวเข็ม

และทำการวัดระยะหัวเข็ม เพื่อเตรียมถ่ายระยะในการทำฟุตติ้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. การเตรียมเหล็กเพื่อทำฟุตติ้งและตอม่อ

ขั้นต่อมาคือการสั่งเหล็กมาเพื่อทำฟุตติ้ง และตอม่อ จุดนี้เป็นส่วนสำคัญ เพราะใช้ในการรับน้ำหนัก

โครงสร้าง  เราต้องดูแบบที่ออกมา และตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผูกเหล็กคานคอดิน และติดตั้งคานคอดิน

หลังจากทำฟุตติ้ง และโผล่ตอหม้อไว้เรียบร้อย ก็จะเริ่มดำเนินการผูกเหล็กคานคอดิน 

และนำไปติดตั้งตามแบบรอบอาคาร

สิ่งสำคัญในการตรวจสอบขึ้นตอนนี้คือ   จำนวนของเหล็กที่มาผูก  ขนาดเหล็กผูกค้าน

ขนาดของคานคอดิน เมื่อเทคอนกรีตเสร็จ และ ตำแหน่งของคานคอดิน ที่ติดตั้ง

ส่วนก่อนเทคคานคอดิน ก็จะดำเนินการติดตั้ง J bolt เจโบลท์ ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีต

เพื่อใช้ในการติดตั้งเสาโครงสร้างโกดัง โครงสร้างเสาโรงงาน คลังสินค้า ซึ่งเป็นการก่อสร้าง

ระบบโกดังสำเร็จรูป ตามแบบฉบับ Happy Warehouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. ปรับระดับดินภายใน ปูพลาสติค และผูกเหล็กพื้น

เนื่องจากแบบฐานรากหลังนี้ ระดับพื้นคอนกรีตภายใน จะเท่ากับระดับคานคอดิน  และระดับสูงกว่าพื้น

ดินเดิมถึง 20 ซม  แต่เราจะเทคอนกรีต 15 ซม ดังนั้น ต้องมีการถมดินและทรายเพิ่มเติม 5 ซม

เพื่อปรับระดับดินให้พอดี เมื่อเทคอนกรีต

สิ่งที่ต้องตรวจอบ

1. ในแบบให้ปูพลาสติค หนากี่ มม.

2. เหล็กพื้นใช้ขนาดเท่าใด หนากี่ มม  ช่องตาข่ายในการผูกเหล็ก กี่ซม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ขั้นตอนการเทคอนกรีตพื้น

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเทพื้นคอนกรีต ถ้าเราทำการตรวจสอบมาดีตั้งแต่ต้น  ขั้นตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมี

ปัญหา  สิ่งสำคัญในการทำงานคือ ต้องมี ไกด์เซ็ต ระดับ เพื่อให้สามารถปสาดงานพื้นได้เรียบเท่ากัน 


สิ่งที่ต้องตรวจอบ

1. เช็คความหนา ก่อนเท ต้องเกินมาตรฐานที่ระบุในแบบ

2. เช็คสเปคของคอนกรีต ว่าตามที่ตกลงหรือไม่

3. ดูว่าระบุผิดสุดท้ายเป็นแบบใด เช่น ขัดมัน ฟลอฮาร์ด

 

 

 

 

 

 

  
โทร 0817052132      หลุยแฮปปี้มีบ้าน   ID Line :@happymeebaan

ลิงค์ไลน์ >>  https://lin.ee/hT7pyNU


เวบไซท์>>   https://www.happy-warehouse.com/

ยูทูป >>   https://www.youtube.com/c/Happymeebaan

เฟสบุ้ค >> https://www.facebook.com/happymeebaan.warehouse.home/


ตัวอย่างวีดีโอ

 

   

 

   

  

  

 

ข้อดีของ สร้างโรงงาน สร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า ระบบโกดังสำเร็จรูป​ 

Happy​Warehouse

มีดังต่อไปนี้


1.เรามีประสบการณ์งานก่อสร้างโกดัง สร้างโรงงาน​โรงงานมากกว่า​ 200​ โครงการ

2.เรามีประสบการณ์​ด้านงานก่อสร้างโกดัง สร้างโรงงาน มากกว่า​ 10 ปี

3.เราเป็นโรงงานผลิต​ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าระบบก่อสร้างหน้า

ไชส์งาน​และมีประสบการณ์ตรงในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างโรงงาน


4.เรารับเหมางานก่อสร้างทั้งระบบตั้งแต่​ ออกแบบ​งาน​ ก่สร้างงานฐานรากจนถึงตัว

อาคารสร้างโกดัง สร้างโรงงาน และสถาปัต 

5.ใบเสนอราคาออกจากส่วนกลาง​โดยใช้โปรแกรมคำนวณวัสดุตามความเป็นจริง​

น่าเชื่อถือ​ไม่บวกมูลค่างานเกินความเป็นจริง

6.สร้างโกดัง สร้างโรงงาน เรารับประกันงานรั่วซึ่ม​ 1 ปี​ และรับประกันโครงสร้าง​ 10 ปี

7.การเสนอราคารวดเร็วเที่ยงตรง​ เป็นบริษัทเดียวที่สามารถเสนอราคาได้ในเวลาเพียง

​ 5 นาที

8.เหล็กโครงหลังคาและแป​เราใช้เหล็กกาวาไนช์​ ทำให้ทนสนิมอายุการใช้งานยาวนาน​

ความแข็งแรง​ 3500​ KSC

9.หลังคาเราเป็นระบบคลิ๊ปล็อคทำให้ไม่มีการยิงน็อตจากหลังคา​ลดความเสี่ยง

หลังคารั่ว

10.ลูกค้าทำสัญญากับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับประกัน​

และเงินไม่สูญไม่ผ่านคนกลาง

 

โทร 0817052132      หลุยแฮปปี้มีบ้าน   ID Line :@happymeebaan

ลิงค์ไลน์ >>  https://lin.ee/hT7pyNUเวบไซท์>>   https://www.happy-warehouse.com/

ยูทูป >>   https://www.youtube.com/c/Happymeebaan

เฟสบุ้ค >> https://www.facebook.com/happymeebaan.warehouse.home/แบบโรงงาน,แบบโกดัง,แบบโรงงานฟรี,แบบโกดังฟรี,แจกแบบโกดัง,แจกแบบโรงงานสร้างโกดัง,รับสร้างโกดัง,สร้างโรงงาน,รับสร้างโรงงาน,สร้างคลังสินค้า,รับสร้างคลังสินค้า,สร้างโกดังสำเร็จรูป, โกดัง,คลังสินค้าสำเร็จรูป,โกดังราคามิตรภาพ,รับสร้างคลังสินค้า,HappyWarehouse,Warehouse,แวร์เฮ้าส์,โกดังไร้เสากลาง,โกดังสร้างไว,เหล็กไวด์แฟรงค์,รับ สร้าง โกดัง โรงงาน,รับ สร้าง โกดัง,รับสร้าง โรงงาน ขนาด เล็ก,สร้าง โกดัง เอง,ก่อสร้าง โกดัง,สำนักงานสองชั้น,อาคารสองชั้น,รับสร้างโกดัง,รับสร้างโรงงาน,รับสร้างคลังสินค้า,รับ สร้าง โรงงาน,รับ สร้าง โกดัง, ,หลุยแฮปปี้มีบ้าน,Louishappymeebaan,Louishappywarehouse ,สร้างโกดัง ,สร้างโรงงาน,สร้างคลังสินค้า ,รับสร้างโกดัง ,รับสร้างโรงงาน,รับสร้างคลังสินค้า ,โกดังสำเร็จรูป ,สร้างโกดังเช่า ,โกดังให้เช่า ,ให้เช่าโกดัง ,warehouse,happywarehouse ,Home ,Knockdown ,Knockdownhome ,Prefab ,รับสร้างโกดังสำเร็จรูป ,สร้างโกดังสำเร็จรูป ,สร้างบ้านสำเร็จรูป,สร้างบ้านน็อคดาวน์,สร้างบ้าน ,รับสร้างบ้าน,แบบบ้าน ,แบบโกดัง ,แบบโรงงาน ,แบบคลังสินค้า ,แบบบ้านน็อคดาวน์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้