สร้างอาคารสำเร็จรูป อาคารสำนักงาน โกดัง โรงงานขนาดใหญ่ ลาดกระบัง

Last updated: 19 ธ.ค. 2562  |  4331 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สร้างอาคารสำเร็จรูป อาคารสำนักงาน โกดัง โรงงานขนาดใหญ่ ลาดกระบัง

รีวิวขั้นตอนการสร้างสร้างอาคารสำเร็จรูป อาคารสำนักงาน โกดัง โรงงานขนาดใหญ่  อย่างละเอียด

ใช้ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป  โครงสร้างเหล็กเสาไวแฟรงค์ พื้นที่รวมชั้น1 และชั้น 2 รวม 2,600 ตรม.

สถานที่ : ลาดกระบัง   เวลา 5 เดือน

แข็งแรง มาตรฐานวิศวกรรม ออกแบบโดยวิศวกร รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รั่วซึม 3 ปี

ราคาเฉพาะโครงสร้าง 7,900,000 บาท ไม่รวมงานผนัง ไม่รวมงานกั้นห้อง

ราคางานฐานราก 5,900,000 บาท ลงเข็มเฉพาะโครงสร้างเสา และ บริเวณอาคารหลัก

https://www.happy-warehouse.com/

https://line.me/ti/p/a5CBOmU8Ye

โทร 0817052132   ID Line : louis_hunter

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

 เริ่มต้นจากการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า และคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย

ลูกค้าต้องการงานโครงสร้างและฐานรากที่แข็งแรง และรวดเร็ว พร้อมทั้งได้มาตรฐานวิศวกรรม

และที่สำคัญต้องการสร้างให้เสร็จภายใน 150 วัน และในงบประมาณที่ตกลงกันไว้

ทำให้ลูกค้าเลือก Happy Warehouse ของผม

เริ่มที่การออกแบบ

               ขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูงของตัวโกดัง โรงงาน อาคาร เพื่อที่จะ

ได้คำนวณงบประมาณการก่อสร้างโกดัง ก่อสร้างโรงงานให้อยู่ในงบประมาณ และให้ตรง

วัตถุประสงค์การใช้งาน

                    อาคารแรกที่ทำคือขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 66 เมตร สูง 6.8 เมตร โดยให้ พื้นชั้นสองจะมี

ระยะFloor to floor  ที่ 3 เมตร ( ความสูงเสาจริง 6 เมตร )

 สร้างโรงงาน

 ต่อมาลูกค้าขอเพิ่มเติม ส่วนกันสาดอีก 15x66 เมตร ทำให้ทาง Happy Warehouse เราออกแบบให้ใช้

เสาไวแฟรงค์ คานหลังคาไวแฟรงค์ เพื่อให้สามารถใช้ความสูงได้ดีที่สุด

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

หลังจากออกแบบ 3D และประเมินราคากันเรียบร้อย ทาง Happy Warehouse ก็จะดำเนินการเขียนแบบ

วิศวกรรม เพื่อที่จะออกแบบและสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน 

ลงเพียงตัวอย่าง ( การเขียนแบบวิศวกรรม และการเซ็นจะมีค่าใช้จ่าย )

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

เมื่อจบแบบวิศวกรรมทั้งหมด ก็เริ่มดำเนินการขออนุญาต  และเมื่อผ่าน ก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างกัน

 

งานวางผังอาคาร

          งานนี้มีส่วนสำคัญมากๆ เพราะเป็นตัวกำหนดจุดที่อาคาร โกดัง โรงงาน ที่เราจะสร้างว่าจะอยู่

ตรงจุดไหนของที่ดิน ซึ่งต้องตรงกับระยะในแบบที่ขออนุญาตผ่าน เพื่อป้องกันการที่จะโดนฟ้อง หรือ

รื้อถอน    สิ่งนี้ที่เราจะต้องดูให้ละเอียดคือ หมุดของที่ดิน ที่กำหนดในผังของแบบขออนุญาต  เราจะวัด

ระยะออกจากหมุดตรงนั้น ( ถ้าหาหมุดที่ดินไม่เจอ ต้องทำการจ้างกรมที่ดินมารางวัดใหม่เพื่อกำหนด

หมุด ) 

      จากนั้นเมื่อวัดระยะจากหมุดออกมาเรียนบร้อย ซึ่งเราจะเรียกกันว่าระยะร่น เมื่อได้ระยะร่น เราก็จะ

ทำการยิงกล้องเพื่อกำหนดจุดเสาแต่ละจุด ให้ตรงตามแบบ

 

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

 

งานฐานรากอาคาร งานเข็ม งานพื้น

              หลังนี้งานฐานรากจะแบ่งการออกแบบโดยแยกกันระหว่างโครงสร้างพื้นที่รับ

น้ำหนักงานโครงสร้าง และโครงสร้างพื้นที่รับน้ำหนักตรงกลางพื้น 1 ตันต่อตารางเมตร

ทาง Happy House ได้ออกแบบ ให้การรับน้ำหนักโครงสร้างบริเวณที่รับสองชั้น มีเข็ม I22 จำนวน 2 ต้น

และทำฟุตติ้ง  ส่วนอื่นๆ ใช้เข็ม I22 จำนวน 1 ต้น และทำฟุตติ้ง โดยที่ 1 เสา ต่อ 1 ชุดฟุตติ้ง

และความลึกของเข็ม I หลังนี้ที่ 21 เมตร ได้ระยะ blow count

ส่วนคานคอดินที่ใช้จะขนาด 20x50 ซม เป็นคานคอดินสำเร็จรูป ที่เราสั่งผลิต  ซึ่งจุดนนี้ก็สามารถรับ

น้ำหนักโครงสร้างของอาคารได้สบายๆ ตามมาตรฐานวิศวกรรม

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

 

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

เมื่อวางคานคอดินสำเร็จรูปเสร็จ ก็ทำการวาง J bolt ตามระยะที่ได้กำหนดไว้ตรงกับโครงสร้างเสา

 

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

ทั้งหมดนี้คือโครงสร้างฐานราก ของการรับน้ำหนักโครงสร้างเสา

ต่อมาคือ โครงสร้างฐานราก ของพื้นที่รับน้ำหนักตรงกลางอาคาร หลังนี้กำหนดที่ 1 ตันต่อตารางเมตร

ทางบริษัทออกแบบให้เป็นการเทคอนกรีตบนเข็ม โดยใช้เข็ม I22 ตามระยะแอดตามแบบ และทำ

ฟุตติ้งบนหัวเสา พร้อมวางแผ่นพลาสติค และวางตะแกรงเหล็กตามแบบ ก่อนเทคอนกรีต หนา 15 ซม


สร้างโรงงาน

 สร้างโรงงาน

 สร้างโรงงาน

 สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

เนื่องจากหลังนี้เราทำงานควบคู่กันไปกับงานโครงสร้างทำให้ ช่วงที่ติดตั้งโครงสร้างเสาอาคาร กับ

ช่วงที่เทพื้นคอนกรีตตรงกลางทำไปควบคู่กัน ( แต่วิธีอธิบายจะแยกกัน )

 

งานโครงสร้างเสาอาคาร โครงสร้างหลังคา

                 งานโครงสร้างเสา เราจะทำการผลิตชั้นส่วนเสา ชิ้นส่วนโครงหลังคา งานหลังคา แป ผนังมา

จากที่โรงงานผลิต Happy Warehouse ซึ่งการสร้างโกดัง สร้างโรงงานระบบสำเร็จรูป แบบนี้จะมีข้อดี

คือ ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมเนื่องจากการทำงานในโรงงานจะควบคุมปัจจัยต่างๆได้ดีกว่า

ทำหน้างาน ได้งานที่รวดเร็ว และยังควบคุม งบประมาณให้เป็นไปตามที่วางไว้

 สร้างโรงงาน

 สร้างโรงงาน

 สร้างโรงงานสร้างโรงงาน

 สร้างโรงงาน

 สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน


เมื่อทำการติดตั้งเสาและโครงหลังคาเสร็จ ก็จะเริ่มติดแปโครงหลังคา ซึ่งเป็นแปกาวาไนส์ ไร้สนิม รับ

น้ำหนัก หลังคาเมทอลชีทได้ตามมาตรฐานวิศวกกรม

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

สร้างโรงงาน

 

ติดตั้งหลังคาเมทอลชีท

ติดตั้งหลังคาระบบคลิกล็อค ซึ่งเป็นหลังคาที่โรงงานเราผลิตเอง ไม่ต้องยิงน้อต สกรูจากกด้านบน ทำ

ให้โอกาสในการรั่วซึมน้อยมากๆ

 สร้างโกดัง

 สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

                สร้างโกดัง

ติดตั้งโครงสร้างพื้นชั้นสอง

          อาคารหลังนี้โครงสร้างพื้นชั้นสองออกแบบโดยใช้พื้นซีเมนต์บอร์ด รับน้ำหนักที่ 300 กก/ตรม

ทางโรงงาน Happy Warehouse  ออกแบบโครงสร้างพื้นชั้นสองโดยใช้เสาไวแฟรงค์ เป็นโครงหลัก

และใช้เหล็กกล่องทำเป็นตง ในการรับแผ่นพื้น

สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

ติดตั้งผนังข้าง และโครงกันสาด พร้อมเก็บงานระเบียงและบันได

            สุดท้ายได้ทำการติดตั้งผนังเมทอลชีทด้านบน เหนือที่ลูกค้าจะก่ออิฐ  และทำการติดตั้งราวจับ

ติดตั้งบันได ที่ทำทั้งหมดมาจากโรงงาน

           ส่วนในส่วนของกันสาด ก็ทำการติดตั้งโครงสร้างเสา และติดตั้งหลังคา โครงสร้างเสาใช้เสา

ไวแฟรงค์ คานหลังคาไวแฟรงค์ ทำให้ได้พื้นที่ด้านสูงที่ใช้งานได้ดีที่สุด 

 สร้างโกดัง

 สร้างโกดัง

 สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

สร้างโกดัง

โกดังสำเร็จรูป


ทั้งหมดนี้ก็จบขั้นตอนการสร้างอาคารสำนักงาน สร้างโกดัง สร้างโรงงาน โกดังระบบสำเร็จรูป

 

ทุกคนสามารถดูรีวิวในแต่ละส่วนได้จาก ช่อง Youtube อีกช่องทาง

https://www.youtube.com/channel/UCJIuEXiLNSRejxn742kFzPA?view_as=subscriber

 

รับประกันโครงสร้างอาคาร 10 ปี รั่วซึม 3 ปี

ข้อดีของ สร้างโรงงาน สร้างโกดัง ระบบโกดังสำเร็จรูป​ Happy​Warehouse มีดังต่อไปนี้


1.เรามีประสบการณ์งานก่อสร้างโกดัง สร้างโรงงาน​โรงงานมากกว่า​ 200​ โครงการ
2.เรามีประสบการณ์​ด้านงานก่อสร้างโกดัง สร้างโรงงาน มากกว่า​ 10 ปี
3.เราเป็นโรงงานผลิต​ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้มากกว่าระบบก่อสร้างหน้าไชส์งาน​ และมีประสบการณ์ตรงในการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป สร้างโกดัง สร้างโรงงาน
4.เรารับเหมางานก่อสร้างทั้งระบบตั้งแต่​ ออกแบบ​งาน​ ก่สร้างงานฐานรากจนถึงตัวอาคาร สร้างโกดัง สร้างโรงงาน และสถาปัต 
5.ใบเสนอราคาออกจากส่วนกลาง​โดยใช้โปรแกรมคำนวณวัสดุตามความเป็นจริง​ น่าเชื่อถือ​ ไม่บวกมูลค่างานเกินความเป็นจริง
6.สร้างโกดัง สร้างโรงงาน เรารับประกันงานรั่วซึ่ม​ 1 ปี​ และรับประกันโครงสร้าง​ 10 ปี
7.การเสนอราคารวดเร็วเที่ยงตรง​ เป็นบริษัทเดียวที่สามารถเสนอราคาได้ในเวลาเพียง​ 5 นาที
8.เหล็กโครงหลังคาและแป​เราใช้เหล็กกาวาไนช์​ ทำให้ทนสนิมอายุการใช้งานยาวนาน​ ความแข็งแรง​ 3500​ KSC
9.หลังคาเราเป็นระบบคลิ๊ปล็อคทำให้ไม่มีการยิงน็อตจากหลังคา​ลดความเสี่ยงหลังคารั่ว
10.ลูกค้าทำสัญญากับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับประกัน​ และเงินไม่สูญ ไม่ผ่านคนกลาง

 
โทร  0817052132
ID Line : louis_hunter 

https://www.happy-warehouse.com


สร้างโกดัง,สร้างโรงงาน,โกดังสำเร็จรูป,สร้างคลังสินค้า

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้