ขั้นตอนการสร้างโรงงาน สร้างโกดัง

อธิบายขั้นตอนสร้างโรงงาน สร้างคลังสินค้า สร้างโกดัง โดยใช้ระบบโกดังสำเร็จรูปอย่างละเอียด


              จากประสบการณ์ที่ รับสร้างโรงงาน รับสร้างโกดัง รับสร้างคลังสินค้า ในระบบโกดังง

สำเร็จรูป มามากมาย จึงอยากจะมาขอแชร์ ความรู้ขั้นตอนในการ สร้างโรงงาน สร้างโกดัง เพื่อให้ทุก

ท่าน ประหยัดที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด    ได้ตรงตามความต้องการมาก ที่สุด   ไม่จำเป็นต้องมาทำกับผม

ก็ได้ครับ นำหลักการ แนวคิดไปใช้ เพื่อให้ทุกท่านมีความสุข ประสบความ

สำเร็จในการสร้างโรงงาน

            เอ่ยถึงความหมายโกดังสำเร็จรูปก่อนนะครับ บางคนเข้าใจว่าเป็นโกดังน็อคดาวน์ บ้าง โกดังไม่แข็ง

แรงบ้าง  อันนี้เข้าใจผิดทั้งหมดนะครับ โกดังสำเร็จรูป หรือที่ผมเรียกกว่า PEB  Pre Engineering Building

เป็นการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ทุกอย่างจากโรงงาน ผ่านการคำนวณการก่อสร้างด้านวิศวกรรมทั้งหมด  ให้ได้

ขนาด และมาตรฐานที่ตกลงกับลูกค้าไว้ และ เมื่อผลิตทุกอย่างเกือบสมบูรณ์แล้ว เราก็จะส่งชิ้นส่วนเหล่านี้

ไปประกอบหน้างาน ด้วยระบบการยึดแบบ Bolt System งานโครงสร้างนี้เรารับประกันโครงสร้าง 10 ปี หาย

ห่วงกันไปเลยทีเดียวครับ ยิ่งทุกอย่างที่เตรียมที่โรงงาน ย่อมดีกว่า มาทำหน้างาน เพราะเรามีช่างที่ชำนาญ

การในการเชื่อ ตัด ประกอบ มีตัวแปรต่างๆที่คงที่ที่ทำให้งานออกมามีมาตรฐานเท่าๆกัน

มาเริ่มถึงขึ้นตอนการสร้างโรงงาน สร้างโกดัง ด้วยระบบโกดังสำเร็จรูป  กันเลยดีกว่าครับ

 

เริ่มต้น ตั้งงบในใจเราก่อน

            เราต้องการใช้เงินลงทุนโดยประมาณเท่าไหร่  ถ้าขนาด 300 ตรม ขึ้นไป เฉลี่ยๆ ที่ไม่เอาสเปคสูง

มาก เอาแค่กลางๆ แล้ว งานโครงสร้าง งานฐานราก งานไฟฟ้า จะอยู่ที่ 6,500 – 12,000 บาท/ตรม. ขึ้นกับสเปค และรายละเอียดต่าง

ดังนั้น เราก็จะพอรู้งบ คร่าวๆแล้วว่า ต้องใช้เงินเท่าไหร่ เช่น ทำ 500 ตรม. กลางๆก็ราคาประมาณ 4 ล้านบาท

(ราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดโกดัง สเปคงาน สเปคฐานราก ถ้าคนสร้างมีความต้องการสูงมาก ราคาก็แพงกว่าที่

ผมเขียนแน่นอน )

ราคาโครงสร้าง ตัวอาคาร เสา ผนัง หลังคาจะเริ่ม 3,000 – 7,000 บาท/ตรม. ขึ้นอยู่กับขนาดและออปชั่นที่ใส่

เช่นประตู หน้าต่าง

ราคาพื้นฐานราก เริ่มที่ 2,500 – 5,000 บาท/ตรม ขึ้นกับสเปค พื้นที่ และอื่นๆ อีกมากมาย

ดังนั้น ถ้าเราอย่างได้ราคาที่ชัดเจน ใกล้เคียงกับงบ และเป็นช่างที่ไม่ทิ้งท่านไปแน่นอน อ่านต่อเลยครับ ทำ

ตามผมแล้วท่านจะได้งบประมาณ กับ ทีมช่าง ที่มั่นใจ 

 

อันดับสอบ รู้ถึงขนาด กว้าง ยาว สูง ของตัวโกดัง โรงงานที่เราต้องการที่ใช้งานได้จริง

            เราต้องทราบถึงความต้องการของตัวเราก่อนว่า ต้องการให้โรงงาน โกดัง หรือ คลังสิน มีขนาดเท่า

ไหร่ ปรกติเรื่องความกว้าง ความยาว เราจะคำนวณ หรือ ประมาณกันได้  มีแค่เรื่องความสูงที่หลายๆท่าน

อาจจะยังไม่มั่นใจ  หลักๆ มีข้อพิจจารณาความสูง 3 ข้อ

         1-  ความสูงของรถยนต์ที่เข้าตัวโรงงาน  โดยทั่วไป ถ้าเอารถทุกชนิด ก็ใช้ความสูงสะพานลอย คือ 5.5

เมตร เป็นหลัก ประตู 5.5 เมตร ความสูงโกดัง ก็อย่างน้อย 7-8 เมตร ขึ้นไป     หรือถ้าเอาแบบทั่วไป ปรกติรถ

สิบล้อ เทเลอร์ รถจำพวกนี้จะสูงไม่เกิน 4-4.5 เมตร  ดังนั้นเราทำประตูที่ 5 เมตร ความสูงโกดัง 6 เมตร

สบายๆ   

         2- กรณีใช้เครนยก ต้องดูสเปคของเครน ว่าจากพื้นถึงจุดยก กี่เมตร และจากตัวเครน ถึงหลังคา สูงกี่

เมตร ถึงจะคำนวณความสูงรวมโกดังได้

         3-  ความพึงพอใจ ความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย  ข้อนี้ ไม่มีคำแนะนำครับ ตามความพอใจและเงินใน

กระเป๋าเลย เพราะยิ่งสูง ยิ่งแพง

พอเราได้ขนาด กว้าง ยาว สูง เรียบร้อย  อันดับสาม เตรียมพร้อมด้านที่ดิน

           ต่อมา มาดูที่ดินของเรา ว่า ขนาดเท่าไหร่กว้าง ยาว กี่เมตร พื้นที่รอบข้างติดอะไรบ้าง  และนำโฉนด

ไปคุยกับ เขต เทศบาล หรือ อบต. เพื่อตรวจสอบว่า ต้องเว้นระยะร่นเท่าไหร่ ย้ำว่า ไปคุยกับกับ เขต

เทศบาล หรือ อบต. ครับ เพื่อความแน่นอนว่า สิ่งที่เราขออนุญาต จะเป็นโรงงาน โกดัง คลังสินค้า พื้นที่ที่

เราสร้างจะได้หรือไม่ได้ จะต้องร่นระยะเท่าไหร่ ทีเดียวจบครับ  ถ้าใครไม่รู้ขนาดที่ดินตนเอง หรือ ขนาด

ที่ดินที่เราจะไปสร้าง ทำได้หลายวิธีครับ เช่น วัดบนโฉนด หรือ วัดจริงๆ ที่พื้นที่จริง  หรือเอาคร่าวๆก่อนก็ ใช้

Ling Application นี้เลยครับ สามารถ วัดขนาดพื้นที่กันได้  ใช้ฟรีครับ

กรณีนี้เมื่อเรารู้ระยะร่น หรือขนาดโรงงาน ที่เราสร้างได้แล้ว ถ้าเหมาะสมกับ ขนาดที่เราต้องการสร้าง ก็

สบายไป  แต่ถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องหาทางปรับพื้นที่อันดับสี่ ประเมินราคาก่อสร้าง เพื่อคุมงบประมาณ

               ลำดับนี้สำคัญมาก  ถ้าเป็นการก่อสร้างโรงงานแบบเก่า ผู้สร้างจะต้องไปจ้างเขียนแบบ และส่งผู้รับ

เหมาตีราคา ซึ่งใช้เวลาไม่ต่ำ กว่า 3-4 เดือน กว่าจะได้ราคา และถ้าได้ราคาแล้ว เกินงบ เราก็ลำบากใจที่จะ

ปฎิเสธอีก บางทีเสียค่าเขียนแบบ เสียค่าเขียน BOQ เสียค่าประเมินราคา  แต่ก็ไม่สามารถหาเจ้าที่อยู่ในงบ

ได้ หรือบางที่อยู่ในงบ ก็ไม่มั่นใจให้สร้างอีก

              แต่ปัจจุบันระบบโกดังสำเร็จรูป มีโครงสร้างอาคารที่ชัดเจน ว่าใช้เสา คาน ผนัง หลังคา มีมาตรฐาน

ชัดเจน ดังนั้น เพียงแค่ลูกค้าแจ้งความ กว้าง ยาว สูง ของตัวโกดัง เราก็สามารถตีราคาออกมาได้ภายใน

เวลาแค่ 30 นาที

                 ราคาที่ลูกค้าจะได้รับ มีงานโครงสร้าง งานฐานราก และค่าแบบสำหรับขออนุญาต  จะเห็นได้ว่า

ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าแบบก่อนเลย บริษัทเราสามารถตีราคาได้ โดยที่สเปคงาน อยู่ในแบบตามมาตรฐาน

วิศวกรรมแน่นอน

                 ถ้าราคาอยู่ในงบประมาณที่แจ้ง ลูกค้าก็สามารถ ที่จะออกแบบ เพิ่มงานต่างๆ เช่น ประตู หน้าต่าง

เกร็ดระบายอากาศ เพิ่มงานพื้นฐานราก หรืออื่นๆ ได้ตามต้องการ  ทางบริษัทจะจบแบบ และสรุปราคากับ

ลูกค้าเท่านั้น ถึงจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อเขียนแบบ และก่อสร้าง                 แต่ถ้าไม่อยู่ในงบ ก็สามารถลดขนาด ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ( ยกเว้นลดสเปคงาน

โครงสร้างไม่สามารถทำได้ แต่สามารถเลือกโครงสร้างให้เหมาะสมกับขนาดโรงงาน โกดังได้ )

อันดับห้า เขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง และกู้ธนาคาร ( ถ้ามีเงินสดก็ไม่ต้องกู้ )

                หลังจากจบแบบ จบราคาเรียบร้อย ก็ถึงเวลาที่ต้องเขียนแบบเพื่อขออนุญาต ราคาเขียนแบบ ก็ขึ้น

กับขนาดของโรงงาน ลูกค้าจะชำระเงิน 50% เพื่อให้บริษัท เราเขียนแบบทางวิศวกรรมเพื่อก่อสร้าง  และ

เมื่อแบบเสร็จ ก็จะชำระเพิ่มอีก 50% เคสนี้แถบจะไม่ผิดพลาดแล้ว  เพราะตั้งแต่ข้อที่สอง ลูกค้าได้ไปคุยกับ

เขต เทศบาล อบต แล้วว่าเราจะต้องทำระยะร่นที่เท่าไหร่

อันดับหก ดำเนินการสร้างฐานรากและโครงสร้าง

                ขึ้นตอนนี้ ถ้าทำกับบริษัทของเรา http://www.happy-warehouse.com  ก็จะมีการทำสัญญาสร้างที่

ชัดเจนกับบริษัท แบ่งเป็นมัดจำ และงวดที่ต้องชำระเมื่อเสร็จงานในแต่ละช่วง ซึ่งช่วงเวลาที่ทำฐานราก

บริษัทก็จะเตรียมชิ้นส่วน ที่โรงงานของเราเกือบทั้งหมด  และเมื่อฐานรากดำเนินการเสร็จ เราก็สามารถนำ

โครงสร้างเราไปประกอบได้เลย 

 

              เป็นอันจบขั้นตอนการสร้างโรงงาน สร้างโกดัง สร้างคลังสินค้า ในระบบโกดังสำเร็จรูป ผมหวังว่า

ประสบการณ์ในการทำที่ผมมาแชร์ในครั้งนี้ จะทำให้ทุกคนที่กำลังคิดจะสร้าง ได้ศึกษาเป็นแนวทาง เพื่อให้

ได้สิ่งที่ต้องการในงบประมาณที่เราตั้งไว้สายด่วน โทร 0817052132       LineID: @happymeebaan     

เวบไซท์>>   https://www.happy-warehouse.com/

ลิงค์ไลน์ >>  https://lin.ee/hT7pyNU 

ลิงค์เฟสบุ้ค >> https://www.facebook.com/happymeebaan.warehouse.home/

ช่องยูทูป >>   https://www.youtube.com/c/Happymeebaan


 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้